MANAGED BY:
RABU
20 FEBRUARI
KRIMINAL | METROPOLIS | HOT PROMO | BORNEO FC | GAYA
Minggu, 11 Februari 2018 20:29
Taigut Kaos Batis

PROKAL.CO, Kamana-mana salalu baampat. Ujang, Utuh, Panjul wan Paluy -seberatan tu ngaran asal sambat nang manulis wal lah.
Kabiasaan kekanak baampat tu sabujurnya bejalan beramian haja, sampai Ujang mamulai manggilir manginap bagantian di wadah bediam baampat kekanak tu.
Amun manggilir guring di wadah bediaman siapa nang dipakai, kaampat kekanakan tu nang model urang bearisan, baguncang bedulu ngaran siapa nang kaluar itu nang wajib manyadiakan wadah guring.
Guring beramian tu sabujurnya kada dihandak wan Panjul. Kenakan sikung ni kesahnya katuju maigau. Amun maigau ada haja ujar kuitannya kalakuan nang maulah tekutan.
Hakun kada hakun, Panjul tatap harus hakun. Sabab amun kada kena kawalnya nang batiga tu kada handak lagi mambawai Panjul bajalanan.
Kabujuran pas mangguncang ngaran Panjul kaluar. Balum siap Panjul nang kada tahu handak babuat apa tarpaksa mambiarka